top of page

Digitala tjänster

Sedan verksamhetens start så har vi arbetat aktivt med att skapa digitala tjänster som gagnar våra kunder i sin verksamhet. 

Genom att dokumentera och förstå en process/funktion i verksamheten så kan system och verktygsstöd skapas som underlättar det dagliga arbetet. Den digitala tjänsten kan t.ex vara en applikation, integration mellan system eller funktion.

Följande digitala tjänster är sådana som vi ser att det finns värde för fler verksamheter att komma igång med där vi paketerat detta i en lösning som är smidig att komma igång med. 

specialkost_overview3.png

Digitalkost

Förenklad specialkost hantering

En lösning för att underlätta hanteringen av anmälan för specialkost. Genom att digitalisera denna process så sparas många timmar för administration, kök och pedagogisk personal.


Tjänsten ger samtidigt en säker och effektiv hantering i köket där informationen görs tillgänglig på ett tryggt och lättöverskådligt sätt.

bottom of page