top of page

Digitalkost - Digital specialkost hantering

Seaberry har utvecklat en lösning för digital specialkostanmälan och uppföljning för skolor och kök. Lösningen gör det möjligt att skapa en trygg kosthantering där rätt kost går till rätt elev och samtidigt säkerställa informationshanteringen där de olika verksamheterna endast tar del av det de behöver.

Specialkosttjänsten utgår ifrån verksamhetens behov av att samla in informationen, administrativt bearbeta och eventuellt godkänna anmälningarna och därefter presentera den till kök och administrativ personal på ett lättöverskådligt sätt. Tjänsten kan vid behov anpassas till eran verksamhets undantag och regler.

Digital insamling

Underlaget på elevers specialkost samlas in i ett webb-baserat formulär. Formuläret är framtaget utifrån samarbeten med kommuner och privata skolverksamheter.

Då en anmälan ej behöver ha en signatur så behöver det inte genomföras någon BankID signering av vårdnadshavare. Detta ger både lägre drift-kostnader samt enklare administration.

Texterna som visas kan enkelt administreras från administrationsgränssnittet och finns både på svenska och engelska.

submitform_2021-1

Bearbetning och beslut

De mottagna anmälningarna hanteras i administrationsgränssnittet. Där finns möjlighet till snabb åtkomst av aktuell anmälan genom en kraftfullt sökfunktion såväl som möjlighet till sammanställda rapporter mm. Det är enkelt att godkänna eller avslå anmälningar.

Korrespondens med vårdnadshavare och kök görs automatiskt genom den uppsatta processen.

specialkost_admin.png

Presentation till köket

För att säkerställa en god säkerhet så ges köket möjlighet att ta del den information de behöver, i form av rapporter och översiktsvyer. Informationen presenteras på ett lättöverskådligt sätt.

specialkost_overview3.png

Exportera data

Inför utflykter, externa beställningar sam krisberedskap (strömavbrott)  så finns det ett behov av att kunna ta ut rapporter med underlag. Detta hanteras genom tjänstens rapportlösning som ger ett bra stöd för export av rapporter och underlag.

specialkost_export.png

GDPR och säkerhet

Tjänsten hanteras i en säker miljö lokaliserad i Sverige. Vid behov kan lösningen installeras i en lokal miljö hos er.

Tjänsten erbjuder två-faktorsinloggning för säker åtkomst.

Vi använder sig av SKRs personuppgiftsbiträdes (PUB) avtal som ofta efterfrågas av kommuner och myndigheter.

Pixel Heart_edited.jpg

Tydlig roadmap

Tjänsten utvecklas kontinuerligt och följer en tydlig roadmap som innebär att nya funktioner och möjligheter tillförs löpande.

sticky notes on paper document beside pens and box_edited.jpg

Hör gärna av dig om du är intresserad av att höra mer, se en demo eller diskutera hur detta kan fungera i er verksamhet!

Specialkost: Press Kit

Vill du höra mer?

Vi kontaktar dig gärna för att berätta mer, fyll i dina uppgifter i nedanstående formulär så kontaktar vi er inom kort.

Thanks for submitting!

bottom of page